http://tienphongonline.com.vn

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 cũng quy định rất rõ trách nhiệm. có liên quan; thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.. bên trên là Bộ Giao thông Vận tải, Cảnh sát Giao thông lực lượng tuần tra.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày