lãi suất vay xây nhà 2018

Bắc Triều Tiên lại thử vũ khí mới hiện đại. RFI Tiếng Việt. Loading.. Triều tiên sẽ là một quốc gia hạnh phúc. Read more. Show less.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày