chợ online facebook

Cao hơn so với ngân hàng khác, HDBank đưa ra mức lãi suất gửi. Có thể dùng sổ tiết kiệm để vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn tại HDBank.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày