thủ tục vay tiền ngân hàng nông nghiệp

LS cho mình hỏi bây giờ mình mua và ra co quan công chứng, mai sau khi có sổ đỏ thì người chủ cũ vẫn được nhận và phải đứng ra làm thủ tục chuyển sổ đỏ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày