mua trả góp laptop

300 triệu có mua được xe mới không?. thải ra khi vận hành luôn thấp hơn các dòng xe khác cùng phân khúc.. Với 300 triệu mua xe cũ gì?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày