thủ tục làm hưởng bhxh 1 lần

Khái niệm Giải ngân là gì? Làm thế nào để. Hồ sơ để giải ngân gồm những gì? Ngân. là gì? Giải ngân còn được gọi với những cái tên khác như: Drawdown, Disbursement... là gì? Cách nhận tiền ship Cod như thế nào?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày