những người vay mượn tí hon tiki cho vay tiền mặt không thế chấp

Hướng dẫn chơi bang bang trên điện thoại.. sao nó để bạn có tài khoản đăng nhập vô nó không cho đăng ký cũng không cho nữa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày