gói cước tin nhắn viettel tomato

Trong một buổi giao lưu trực tuyến mới đây, vấn đề lãi suất tín dụng tiêu dùng đã được đặt ra. Một trong những con số đáng giật mình được đưa ra là lãi suất tín.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày