vay tiên tư nhân tai đông anh tu lanh gia re tiet kiem dien

Các bài giảng về nội dung Bài 6. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng trong chương trình Vật lí 7.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày