tre 3 den 4 thang tuoi biet lam gi vay sim viettel ocb

Change the default field labels. When you. You can't change dimension and metric labels in a report.. Edit a data source by clicking it in the Home page.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày