hình thức mua sim trả góp

Điều 1 : Nội dung khoản vay. tài khoản ngân hàng của Bên cho vay.. Điều kiện được trả nợ trước hạn toàn bộ khoản vay: (i) Bên vay đã thanh toán đầy đủ và đúng.. khoản ngân hàng của Home Credit tại các kênh thanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày