cách cho bạn vay tiền

Chuyển đến Tính tiền trượt giá khi nhận bảo hiểm xã hội một lần - Khi lãnh bảo hiểm xã hội, ngoài số tiền BHXH bạn còn nhận được số tiền trượt giá.. của Luật NQH Việt Nam để được tư vấn trực tiếp.. SỞ TỪ 1-7-2019 ẢNH HƯỞNG GÌ TỚI QUYỀN LỢI BHXH VÀ BHYT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày