đăng ký vay tiền mặt hd saison

Thực tế nhu cầu vốn cho tiêu dùng đang ngày càng gia tăng và đối tượng. e ngại khi tiếp cận vay tiêu dùng tại ngân hàng trong khi đó mượn tiền góp ppf lại có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày