mức giới hạn tiếng anh là gì

THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. I. Định giá tài sản góp vốn: tài sản góp vốn được định giá trên sơ sở: 1. Tài sản góp vốn có thể được các.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày