vay tiền tima có tốt không

Tiểu buốt: Không chỉ dừng lại ở biểu hiện tiểu nhiều lần mà còn có cảm giác. Tiểu nhiều bất kể ngày và đêm: Đi tiểu nhiều lần trong ngày, lượng nước tiểu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày