tải hóa đơn dịch vụ viễn thông viettel

Tôi có thể chọn không sử dụng thẻ EMV cho Ngân Hàng Trực Tuyến không?. Đăng ký sử dụng một số dịch vụ khác của Vietcombank (SMS Banking, Nhận.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày