dien may xanh - dien may xanh:

Chúng ta có kích thước 1 tờ tiền với mệnh giá 500.000 đồng là: 152mm. 500.000 VND, lão nông phải mang về 166.000 tờ tiền - tương đương 166 kg.. Người trúng 92 tỷ đồng xổ số kiểu Mỹ sẽ phải nộp bao nhiêu tiền thuế.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày