cho vay 10 triệu lãi suất bao nhiêu

Tiếng Việt Lớp 2 Tuần 9. ANH BA HAU.. anh la mot thay giao dạy rất hay dễ hiểu. View 2 replies from ANH BA HAU.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày