nhanh đến - nhanh đến:

Điện Máy Xanh Đông Yên Yên Phong - Ngã 3 Đông Yên, Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong (Chân Cầu Đông Yên - KCN SAMSUNG), Bắc Ninh - Ocena 4.3.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày