kiểm tra cmnd đăng ký sim viettel online sim mobi khuyến mãi phút gọi

... gửi ghi danh BAOVIET Bank lãi suất lên đến 8,2%/năm | Ngân hàng Bảo Việt.. nhiều khách hàng, sản phẩm này được tin tưởng sử dụng bởi sự linh hoạt,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày