thẻ tín dụng nào hay nhất

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên về ngân hàng, thuật ngữ về ngân hàng chính xác và. hân hạnh cung cấp thuật ngữ chuyên ngành ngân hàng Anh và tiếng Việt qua đó giúp Quý.. Genuine là thật, sự thật.. Policy (n) chính sách, cách giải quyết

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày