cách tính lãi suất vay ngân hàng vpbank

Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ rút bảo hiểm xã hội một lần.. hiểm xã hội 1 lần tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi người lao động có sổ hộ. Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần... Vì khi nhận bảo hiểm xã hội 1 lần cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán một khoản tiền với toàn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày