vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng - vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng:

Không có hộ khẩu, có được bố trí đất tái... Làm thủ tục cắt, chuyển hộ khẩu có cần có.. Nhiều hộ sống cùng một địa chỉ, tách hộ khẩu.. Khi nhận sổ đỏ có ghi tình trạng sở hữu chung (bìa của sổ ghi chủ sở hữu là Võ Văn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày