cách đăng ký tin nhắn mobifone ngoại mạng

Ngân hàng Credit Agricole Corporate and Investment Bank chi nhánh Hà Nội và chi. Đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện bằng VND.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày