người vay mượn tí hon full vietsub

Chuyển đến Ngân hàng Vietcombank - Theo đó, ngân hàng Vietcombank đưa ra mức lãi suất ưu đãi hơn là 0,6%/năm. Thời hạn vay lên tới 5 năm và hạn mức cho vay lên tới 300. vay vốn tiêu dùng phù hợp với Quy định vay vốn của.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày