mẫu đơn dự thầu tiếng anh

CIF No. BẢN YÊU CẦU THAY ĐỔI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ. (Dành cho khách hàng Tổ chức). [email protected] Maintenance Form (For Corporate and FI).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày