phí thường niên thẻ tín dụng vietcombank - phí thường niên thẻ tín dụng vietcombank:

Máy POS tính tiền hỗ trợ quẹt thẻ được sử dụng phổ biến trong các mô hình nhà.. Việt POS, Quý Khách Hàng ngoài được phục vụ chu đáo từ việc mua hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày