vay kinh doanh - vay kinh doanh:

Những câu đố vui hại não là danh sách những câu đố vui thông minh, câu đố. câu đố vui cho học sinh tiểu học, câu đố vui dân gian, câu đố vui khó, câu đố vui hại não….. phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?.. Đố mọi người cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày