dien may xanh dong nai - dien may xanh dong nai:

Ngân hàng đang được cho là nơi mà nhân viên có mức lương khủng.. Đứng đầu bảng là Vietcombank với mức 33,5 triệu đồng; tốp giữa bao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày