tai ung dung ch play ve may tinh thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

Có nên xây nhà khi chưa trả hết nợ mua đất? Vợ chồng tôi cưới cuối năm 2014. Sau khi cưới được một năm, chúng tôi mua một mảnh đất 40m2 tại quận Nam.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày