vcb tổng đài

"Anh có mèo mỡ bên ngoài thì đó cũng chỉ là kiểu ăn bánh trả tiền, có gì. tâm tôi dằng xé, tôi không biết liệu mình đang làm đúng hay sai?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày