viettel v90 the gioi di dong

Truy cập: . thoại di động khách hàng đã đăng ký với Home Credit lúc làm hợp đồng vay. dưới định dạng PDF bằng cách chọn «Lưu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày