ứng dụng keeng của viettel dang ki sim viettel

Do đó, khi có ý định đăng ký mở thẻ tín dụng, bạn cần phải có một kế hoạch. Nếu bạn không chứng minh được mức thu nhập ổn định tối thiểu, nhân viên tư.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày