vay tiền ngân hàng bidv cho sinh viên bao nhiêu tuổi làm cmnd 2019

Mẫu hợp đồng mượn nhà (Tiếng việt & Tiếng anh). MỤC ĐÍCH, THỜI HẠN MƯỢN NHÀ.. THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT: 1.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày