mat dau tvb - mat dau tvb:

Trong tầm giá 300 triệu ngoài việc bạn có thể chọn một chiếc xe cũ. Cầm trong tay khoản tiền tầm 300 triệu đồng, nên tôi quyết định mua xe ô.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày