tình khúc ngô thụy miên điều kiện vay tiêu dùng home credit

Muốn vay thế chấp, chắc chắn bạn cần phải có tài sản đảm bảo có giá trị.. Vay thế chấp bằng sổ tiết kiệm có ưu điểm lớn nhất là thời gian giải ngân nhanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày