ngan hang cho vay tieu dung khong the chap

Bước 1: Truy cập vào website: . Bước 2: Chọn thẻ “Tra Cứu Thanh Toán”. Bước 3: Trong mục “Tra Cứu Thanh Toán”, Quý khách vui.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày