dich vu rut tien mat the tin dung so sánh thế chấp và cầm cố - so sánh thế chấp và cầm cố:

Gói vay thấu chi tài khoản cá nhân là lựa chọn tối ưu mà Ngân hàng Vietcombank đem lại để bạn có thể chi tiêu ngay cả khi tài khoản tiền gửi thanh toán của.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày