tra cứu thư chuyển phát nhanh viettel

Gửi tiền theo hình thức này, khách hàng vẫn có thể linh hoạt rút tiền mà vẫn sẽ được. Bảng lãi suất gửi tiết kiệm không kỳ hạn một số ngân hàng hiện nay. mức lãi suất mà các ngân hàng áp dụng cho hình thức này không phải là quá cao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày