bảng lãi suất ngân hàng năm 2018 cho vay lãi ngày có phạm tội không

_ Biểu lãi suất, biểu phí này có hiệu lực từ ngày 01/02/2016. _ Biểu lãi suất, biểu phí.. thực hiện tính phí và theo dõi phí phát sinh kể từ thời điểm ghi có này. 7.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày