internet viettel tphcm

Sau đó, Oanh làm giấy tờ đất giả để tiếp tục vay số tiền 1,2 tỷ đồng của ông Phon với lãi suất 3% tháng, thế chấp bằng hợp đồng chuyển.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày