ung tuyen the gioi di dong - ung tuyen the gioi di dong:

Ngôn ngữ Tiếng Anh.. Tài trợ xây dựng là sản phẩm vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp thi công các công trình. Phương thức vay: Từng lần hoặc theo hạn mức tín dụng. · Giải ngân: Theo tiến độ thực hiện công trình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày