thanh kim hue tieng chay tren soc bombo mạng viettel can tho

Năm 2014, VietinBank Ngô Quyền được Ngân hàng Nhà nước Tp.Hải Phòng đánh giá là CN tăng trưởng mạnh nhất trên địa bàn với nguồn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày