cách kiểm tra chương trình khuyến mại của viettel - cách kiểm tra chương trình khuyến mại của viette

Bà Xinh hỏi, các công nhân này có phải đóng BHXH trong năm 2018 không? Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày