mua sim viettel 10 so vay tiền mặt theo hợp đồng trả góp

Công ty Cổ phần Đạt Phương thông báo Quyết định vay vốn và quyết định xử phạt về thuế như sau: Các tập tin đính kèm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày