muc kien lien mp3

Chuyển đến Chồng có thể thế chấp nhà đất khi vợ không đồng ý không? - Thời gian gần đây do cần tiền làm việc riêng nên ba. Trong sổ hộ khẩu ba tôi là chủ hộ.. Chồng có thể thế chấp nhà đất khi vợ không đồng ý không?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày