viettel tuyển dụng bmt

Luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý. Phí tư vấn sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B thành (02) hai đợt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày