làm giấy cmnd trực tuyến

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương. Nguyễn Thị Nụ Về phương pháp tính Chuyên đề tốt nghiệp GVHD:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày