bảo kun đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu

Không trả tiền có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Thực tế, chúng. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật hình sự thì việc vay tiền không trả không phải lúc nào cũng trở thành tội phạm. Vay tiền. Nộp những giấy tờ gì?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày