vpbank tín dụng ưu đãi

Tại cho vay du học tại Vietcombank sẽ giúp bạn giảm bớt một phần gánh. Hợp đồng lao động chính thức có thời hạn từ 12 tháng trở lên. Các giấy tờ liên quan về tài sản thế chấp, giấy thu nhập cá nhân để chứng minh khả.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày